De flexibele partner voor een langdurige nawerking

Dual Gold is een onkruidbestrijdingsmiddel dat via de bodem werkt. Het dringt snel de plant binnen via de coleoptyl, en stopt zo zijn groei. Het product werkt trager wanneer het geabsorbeerd wordt door de wortels. Dual Gold voorkomt eveneens een laattijdige opkomst van verschillende soorten onkruid gezien het lang genoeg aanwezig blijft in de bovenste bodemlagen. Er dienen echter bepaalde beperkingen in acht te worden genomen bij gebruik in zandgrond.

Voordelen Dual Gold, Lecar en Codal

  • Garandeert een nawerking tegen seizoengebonden grassen, alsook tegen verschillende dicotylen.
  • Kan gebruikt worden bij verschillende teelten: bieten, andijvie, groenten...
  • Versterkt de werking van contactherbicides
  • Ideaal in combinatie met Calaris
  • Uitstekende selectiviteit

Productprofiel

Samenstelling

S-metolachloor 960 g/l

Formuleringstype

EC (Emulgeerbaar concentraat)

Dosis 

1,5 L/ha voor opkomst & 0,9 L/ha na opkomst (max. 1,5 l/ha/12 maanden of 1.6 l/ha/12 maanden op humusrijke bodems)

Toepassingsbereik

voor zaai, voor-opkomst (BBCH 00-08) & na-opkomst 3-4 bladeren (BBHC 12-14)

Bufferzone

Bufferzone van 10 m met klassieke techniek