You are here

Suikerbieten met of zonder neonics? Wij bieden u de keuze

Suikerbieten
15.01.2019
Suikerbiet

Wie suikerbieten teelt, moet de bladluizen een stap voor blijven wil hij succes oogsten. Met het Europees verbod op het gebruik van neonicotinoïden (neonics) liggen de kaarten voor komende uitzaai enigszins anders aangezien zaaizaadontsmetting met neonics de voorbije jaren de beste verzekering was voor uw teelt. Bevoegd minister Ducarme vroeg en kreeg een derogatie voor een periode van 120 dagen om voor zij die het wensen toch nog behandeld suikerbietzaad (met bv. Cruiser 600FS) in te zetten mits een aantal voorwaarden/restricties. Eén daarvan heeft betrekking op de volggewassen. Zo is het niet toegelaten om bv. aardappelen en mais te zaaien in de 2 jaren volgend op de teelt van suikerbieten. Enkel de granen (met uitzondering van mais) en de teelten die geoogst worden voor de bloei behoren tot de mogelijkheden. Voor wie zich kan vinden in een teeltrotatie als volgt: suikerbieten,tarwe, gerst, aardappelen, tarwe,suikerbieten zijn neonics nog beschikbaar. Wie liever zijn teeltrotatievrijheid behoudt, kan kiezen voor een alternatief. Zo kun je het zaaizaad laten ontsmetten tegen bodeminsecten (zoals ritnaalden en duizendpoten) gevolgd door 2 volleveldsbespuitingen tegen de bladluizen. Tefluthrine heeft immers geen systemische werking tegen bladinsecten. In de praktijk betekent dit dat het zaad ontsmet wordt met Force 200CS en dat Teppeki en Okapi volgens de principes van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) navolgend toegepast worden. Syngenta helpt u om uw suikerbieten een goede start te geven. Contacteer uw handelaar voor raad op maat.