You are here

Bekijk hier ons aanbod aan vroege bloemkoolzaden

Beschikbaarheid zaden vroege bloemkool

Binnenkort gaat de zaai van de weeuwenteelt bloemkool van start. Syngenta heeft een aantal rassen beschikbaar voor de weeuwenteelt en voor de voorjaarsteelt die in uw teeltplan zeker niet mogen onbreken. Wij adviseren u graag bij die rassenkeuze.

Easytron (SGC1010)

Easytron is Syngenta’s vroegste potbloemkool ras voor de 8 en de 6 cm perspot , welke 3 dagen eerder in de oogst is dan Speedstar. Dit nieuwe ras heeft in de proeven bewezen gemakkelijk gewas te maken met een kwalitatief mooie en zware bloemkool.

Easytron is vanaf 2020 alleen ter beproeving beschikbaar. Zaden te verdelen via uw vertegenwoordiger.

Speedstar (SGC1008)

Speedstar is een vroeg ras voor de weeuwenteelt waarvan de groeiduur 2 tot 3 dagen korter is dan Easytop. Door deze korte groeiduur is de groeikracht ivan dit ras wat geringer dan Easytop. Speedstar vraagt daarom bij voorkeur een opkweek in een grote potmaat (8 - 6 cm perspot). Dit ras heeft in de proeven goed voldaan op gebied van koolkwaliteit: kleur, vorm en vastheid.

Aanbevolen oogstperiode: half - eind mei

Van Speedstar is voldoende precisiezaad commercieel beschikbaar.

Easytop

Easytop is een gekend vroeg ras met een sterke groeikracht en een betrouwbare kool-kwaliteit. Dit ras combineert groeikracht met oogstzekerheid en kwaliteit. Easytop is geschikt voor grote (7,5 -10 cm) en kleine (6 cm perspot) potmaten. Door het combineren van verschillende potmaten met verschillende planttijdstippen is met Easytop een goede oogstspreiding van de bloemkool mogelijk. Kortom, een ideaal ras voor meerdere zaaiingen voor de oogst in het vroege voorjaar.

Van Easytop is er voldoende precisiezaad commercieel beschikbaar.

Bering

Bering is een vroeg bloemkoolras bestemd voor de oogst vanaf eind mei .

De groeikracht en de opmerkelijke goede vastheid leveren interessante teeltmogelijkheden voor de vroege bloemkoolteelt. Bering is in groeiduur in vergelijking met Easytop enkele dagen later oogstbaar.

Van Bering is voldoende precisiezaad commercieel beschikbaar.

Aerospace

Dit groeikrachtig ras levert in het late voorjaar en in de vroege zomer een product van uitstekende kwaliteit. Komt in oogst één week later dan Bering. Kan geoogst worden vanaf half juni tot diep in de zomer. Werkt gemakkelijk. Betrouwbaar in groeiduur.

Van Aerospace is er voldoende precisiezaad commercieel beschikbaar.

Ansari

Ansari is de vervanger voor het bloemkool ras Aldrin, en heeft in de afgelopen seizoenen bewezen betrouwbaar te zijn in koolkwaliteit en groeidagen. Dit ras is bestemd voor de oogst van eind juni en de gehele maand juli. Door de rustige groei is Ansari sterk tegen gaten en dubbele kolen, iets wat zeker een probleem kan zijn in de maand juli bij een (te) sterke vegetatieve groei. In groeiduur komt Ansari 7-10 dagen na Aerospace.

Van Ansari is er voldoende precisiezaad commercieel beschikbaar.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn en blijven voor meer informatie graag beschikbaar. Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op!

Download hier meer informatie