You are here

Rupsen in koolgewas

Rupsen in kolen, hoe groot is het probleem?

Rupsen zijn niet kieskeurig. Ze lusten alle kolen, zelfs de schermen van bloemkool en broccoli laten ze niet ongemoeid. Rupsen kun je de gehele teelt verwachten, maar ze zijn veruit het schadelijkst aan het begin van de teelt. Te veel schade aan het blad remt de groei, of kan in een nog extremer geval leiden tot plantuitval.

Conclusie

Conclusie: Het is van belang om de behandeling zo kort mogelijk na de eiafzet uit te voeren. Je wilt voorkomen dat er rupsen komen, want rupsen veroorzaken direct gewasschade.