You are here

Over onze ‘Zero Impact’-actie

Syngenta hecht enorm veel belang aan deze driftbeperking en heeft al een aantal concrete stappen gezet om u te helpen bij die driftbeperking. Onder meer via de actie ‘Go Low. Go Slow’ waarbij de hoogte van de spuitboom en de snelheid van de spuitmachine cruciaal zijn. En ook het gebruik van anti-driftdoppen draagt bij tot verdere driftbeperking.

Ook nu willen we de inzet van anti-driftdoppen verder stimuleren met een actie die gericht is op de verbetering van de spuittechniek en de vermindering van drift. Dit is zeker nodig bij de toepassing van het herbicide Defi/Spow®.

Onze actie

  • Bij de aankoop van Defi/Spow (minimum 20 liter) kan u deelnemen aan de ‘Zero Impact’-actie.

Om deel te kunnen nemen moet u:

  • Minimum 20 liter  Defi/Spow aankopen 
  • Zich hieronder registreren.
  • Uw persoonlijke gegevens volledig invullen, zoals gevraagd op de registratiepagina.
  • Het ‘Zero Impact’-spel spelen dat ook uw tijd vastlegt waarin u het spel beëindigt.
  • Een ingescande kopie of foto van de factuur uploaden op de registratiepagina. Zorg ervoor dat uw gegevens, datum van de factuur duidelijk leesbaar zijn en overeenstemmen met de ingevulde gegevens.