You are here

SCITEC, Régulateur de croissance

SCITEC

Laatste update:
08.02.2021

Groeiregulator

Registratienummer: 
9768P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

avoine d'hiver (plein air) (Avena sativa (winter))

Avoine d'hiver (production de semences) (Avena sativa (winter))

Avoine de printemps (plein air) (Avena sativa (spring))

Avoine de printemps (production de semences) (Avena sativa (spring))

Colza d'hiver (plein air) (Brassica napus ssp. (winter))

Colza d'hiver et navette (plein air) (Brassica napus ssp. / Brassica rapa subsp. oleifera (winter))

Colza de printemps (plein air) (Brassica napus (spring))

Colza de printemps et navette (plein air) (Brassica napus ssp. / Brassica rapa subsp. oleifera (spring))

Engels raaigras (graszaadteelt)

Épeautre d'hiver (plein air) (Triticum spelta (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, H373, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • SP1, P261, P333, P391, P280, P302, P352, P313