You are here

SCITEC, Régulateur de croissance

SCITEC

Laatste update:
08.02.2021

Groeiregulator

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9768P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

avoine d'hiver (plein air) (Avena sativa (winter))

Avoine d'hiver (production de semences) (Avena sativa (winter))

Avoine de printemps (plein air) (Avena sativa (spring))

Avoine de printemps (production de semences) (Avena sativa (spring))

Colza d'hiver (plein air) (Brassica napus ssp. (winter))

Colza de printemps (plein air) (Brassica napus (spring))

Engels raaigras (graszaadteelt)

Épeautre d'hiver (plein air) (Triticum spelta (winter))

Épeautre d'hiver (production de semences) (Triticum spelta (winter))

Épeautre de printemps (plein air) (Triticum spelta (spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H411, EUH401, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • SP1, P261, P391, P280, P333+P313, P302+P352