You are here

Wakil

Laatste update:
10.08.2016

Zaadbehandeling

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9513P/B
Verpakkingsgrootte: 
10 kg
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

De behandeling van WAKIL op zaaizaad van erwten wordt gerealiseerd door zaaizaadbedrijven die over gepast apperatuur beschikken voor een optimale en homogene toepassing van het product.

zaaizaden van erwten (Pisum sativum)

Zaaizaden van lupine (Lupinus sp.)

Zaaizaden van viciabonen (paarde-, duive-, tuin-,…) (Phaseolus vulgaris)

risico-zinnen

 • H361fd
 • H373
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P201
 • P260
 • P263
 • P270
 • P272
 • 273
 • P280
 • P363
 • P391
 • P308-311
 • P501