You are here

PIRIMOR

Laatste update:
06.12.2016

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
6640P/B
Formulering: 
WG (wateroplosbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.04.2019

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401,H301,H351,H317,H410,H319,H332

Voorzorgsmaatregelen

  • P280,P321,P501,P102,P273,P363,P304+P340,P261,P391,P305+P351+P338,P270,P301+P310,P308,P311,P272,P330,P302+P352