You are here

Okapi

Laatste update:
22.08.2016

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7978P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Insecticide ter bestrijding van bladluizen en diverse andere
parasieten

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelenpootgoedteelt (Solanum tuberosum)

aardbeien (open lucht) (Fragaria ananassa)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Appelbomen (open lucht) (Malus sylvestris)

Asperge (onder bescherming) (Asparagus officinalis)

Asperge (open lucht) (Asparagus officinalis)

Augurk (open lucht) (Cucumis sativus)

Bieslook (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming) (Allium schoenoprasum)

Bieslook (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Allium schoenoprasum)

risico-zinnen

 • H302
 • H304
 • H317
 • H319
 • H332
 • H351
 • H410
 • EUH066
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P321
 • P363
 • P391
 • P301+310
 • P301+330+331
 • P302+352
 • P304+340
 • P305+351+338
 • P308-311
 • P501