You are here

OKAPI, Insecticide

OKAPI

Laatste update:
27.03.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7978P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.04.2019

aalbessen (witte, rode, zwarte) (open lucht) (Ribes spp.)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardbeien (productieveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht) (Fragaria x ananassa)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Asperge (onder bescherming) (Asparagus officinalis)

Asperge (open lucht) (Asparagus officinalis)

Augurk (open lucht) (Cucumis sativus)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H304, H319, H332, EUH401, H317, EUH066, H302, H351, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P301+P330+P331, P321, P302+P352, P308, P280, P304+P340, P261, P305+P351+P338, SP1, P391, P301+P310, P311