You are here

OKAPI, Insecticide

OKAPI

Laatste update:
27.03.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7978P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.04.2019

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H351, H332, EUH401, H304, EUH066, H319, H302, H317, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P302+P352, P261, P305+P351+P338, P304+P340, SP1, P321, P308, P391, P280, P311, P301+P330+P331, P301+P310