You are here

Ninja

Laatste update:
11.08.2016

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9571P/B
Verpakkingsgrootte: 
1 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)

NINJA® behoort tot de pyrethroïden. Het werkingsspectrum van het product is zeer breed: bladluizen, bietenvlieg, bietenkever, coloradokever, koolrupsen, aardvlooien, koolzaadsnuitkever, tripsen, bladrandkever, bladrollers, wantsen, rupsen, beukenbladluis, buxusbladvlo, ... Kenmerkend is de snelle werking met een onmiddellijk effect gekoppeld aan een repellent effect. De werkingsduur bedraagt 3 tot 4 weken. De hoogtechnologische NINJA® formulering geeft een betere zekerheid voor de toepasser en het milieu. Weinig risico´s voor bijen.
Lambda-cyhalothrin, de werkzame stof van NINJA®, werd tijdens de algemene Europese herziening van oude werkzame stoffen positief herbeoordeeld en is bijgevolg op de Europese erkeningslijst opgenomen.

Aalbessen (witte, rode, zwarte) (onder bescherming) (Ribes spp.)

aalbessen (witte, rode, zwarte) (open lucht) (Ribes spp.)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardbeien (onder bescherming) (Fragaria ananassa)

aardbeien (open lucht) (Fragaria ananassa)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Asperge (onder bescherming) (Asparagus officinalis)

Asperge (open lucht) (Asparagus officinalis)

Augurk (onder bescherming) (Cucumis sativus)

risico-zinnen

 • H302
 • H317
 • H332
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P270
 • P273
 • P280
 • P301
 • P330
 • P391
 • P302+352
 • P304+340
 • P308-311
 • P411
 • P501