You are here

Nemathorin

Laatste update:
10.08.2016

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9209P/B
Verpakkingsgrootte: 
10 kg
Samenstelling: 
Formulering: 
FG (Fijn granulaat)

Nematicide voor toepassing in aardappelpootgoedteelt en aardappelen
(open lucht).

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

risico-zinnen

 • H301
 • H317
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P270
 • P273
 • P280
 • P330
 • P391
 • P301+310
 • P302+352
 • P333+313
 • P501