You are here

KARATE ZEON, Insecticide

KARATE ZEON

Laatste update:
27.03.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9231P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Capsule suspensie (CS)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.03.2024

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H70, H302, H317, H410, EUH401, H332

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P301, P311, P330, P302+P352, P261, SP1, P304+P340, P308, P411, P391