You are here

Karate Zeon

Laatste update:
04.10.2016

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9231P/B
Verpakkingsgrootte: 
250 nl
1 liter
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)

Er dient behandeld te worden op een droog gewas met voldoende water om een goede contactwerking te verkrijgen. Om een betere doeltreffendheid van de behandeling te bekomen, is het aangewezen om de warmste uren van de dag te vermijden en ´s avonds te behandelen. Bij temperaturen boven de 25 °C kan de doeltreffendheid van de pyrethroïden afnemen. Er wordt dan aanbevolen om een middel van een andere chemische familie in te zetten zoals b.v. PIRIMOR®, OKAPI®, ... In geval van een zeer zware bezetting met bladluizen (aanwezigheid van kolonies, verscholen bladluizen), is het aangeraden om PIRIMOR® of OKAPI® (werking via de dampfaze) of PLENUM® (systemische werking) toe te passen om zeker alle bladluizen in het gewas te bereiken. Niettegenstaande het product weinig risico´s biedt voor bijen, wordt aangeraden niet te behandelen tijdens de vluchturen van de bijen.

Aalbessen (witte, rode, zwarte) (onder bescherming) (Ribes spp.)

aalbessen (witte, rode, zwarte) (open lucht) (Ribes spp.)

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardbeien (onder bescherming) (Fragaria ananassa)

aardbeien (open lucht) (Fragaria ananassa)

Aardpeer

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Asperge (onder bescherming) (Asparagus officinalis)

Asperge (open lucht) (Asparagus officinalis)

risico-zinnen

 • H302
 • H317
 • H332
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P270
 • P273
 • P280
 • P301
 • P330
 • P391
 • P302+352
 • P304+340
 • P308-311
 • P411
 • P501