You are here

INSEGAR, Insecticide

INSEGAR

Laatste update:
31.10.2014

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8812P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.05.2022

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H351, EUH401, EUH210, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • SP1, P273, P391, P280, P272, P501, P102, P201, P308+P313, P270, P363