You are here

INSEGAR, Insecticide

INSEGAR

Laatste update:
31.10.2014

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8812P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.05.2022

Appelbomen (open lucht) (Malus domestica)

Perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Pruimenbomen (open lucht) (Prunus domestica subsp. domestica)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210, H410, H351, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P102, P272, P308+P313, P363, P391, P501, P201, P270, P273, SP1