You are here

Insegar

Laatste update:
11.08.2016

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8812P/B
Verpakkingsgrootte: 
600 gr
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

INSEGAR® behoort tot de groep van de insecten groeiregulatoren. INSEGAR® is een product dat de ontwikkeling van bepaalde schadelijke insecten onderbreekt, maar nuttige insecten (roofwantsen, sluipwespen) en roofmijten spaart.
INSEGAR® bestrijdt rupsen van vruchtbladroller, leverkleurige bladroller, grote appelbladroller, heggebladroller en eieren van de fruitmot.

INSEGAR® past in een schema van geïntegreerde bestrijding. INSEGAR® is giftig voor bijenbroed. Om vergiftiging van bijen te voorkomen is het van het grootste belang dat er geen bloeiende bomen, planten of onkruiden worden bespoten. In niet homogene percelen moet rekening worden gehouden met de vroegst en de laatst bloeiende variëteiten. Er mag niet gespoten worden als er bloeiende onkruiden aanwezig zijn. Deze moeten minstens 3 tot 4 dagen vóór de behandeling gemaaid worden, zodat alle bloemen volledig verwelkt zijn en niet meer door bijen bezocht worden. Er moet tevens voor gezorgd worden dat iedere vorm van drift naar nabijgelegen bloeiende hagen en percelen met bloeiende fruitbomen of bloeiende onkruiden vermeden wordt. Het product mag niet gebruikt worden op kleinere percelen die grenzen aan bloeiende percelen of hagen.

Appelbomen (open lucht) (Malus sylvestris)

Perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Pruimenbomen (open lucht) (Prunus domestica subsp. domestica)

risico-zinnen

 • H351
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P201
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P363
 • P391
 • P308+313
 • P501