You are here

Force CS

Laatste update:
11.08.2016

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7744P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)

CRUISER® en Force zijn beide bestemd voor de zaaizaadbehandeling van suikerbieten. Deze behandeling wordt gerealiseerd door zaaizaadbedrijven die over gepast materiaal beschikken voor de omhulling en de behandeling van zaaizaden.

Zaaizaden van bieten (Beta vulgaris)

Zaaizaden van gerst (Hordeum vulgare)

zaaizaden van haver (Avena sativa)

Zaaizaden van spelt (Triticum spelta)

Zaaizaden van tarwe (Triticum aestivum)

Zaaizaden van triticale (Triticum x Secale)

risico-zinnen

 • H304
 • H317
 • H410
 • EUH066
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P270
 • P273
 • P280
 • P331
 • P391
 • P301+310
 • P302+352
 • P501