You are here

FORCE, Insecticide

FORCE

Laatste update:
16.11.2015

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7744P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2022

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, EUH066, H304, H317, EUH210, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P2, P302+P352, P391, P273, SP1, P280, P102, P501, P331, P270, P301+P310