You are here

FORCE, Insecticide

FORCE

Laatste update:
16.11.2015

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7744P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2022

Zaaizaden van bieten (Beta vulgaris)

Zaaizaden van spelt (Triticum spelta)

Zaaizaden van wintergerst (Hordeum vulgare (winter))

Zaaizaden van winterhaver (Avena sativa)

Zaaizaden van winterrogge (Secale cereale)

Zaaizaden van wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Zaaizaden van wintertriticale (Triticum x Secale)

Zaaizaden van zomergerst (Hordeum vulgare (spring))

Zaaizaden van zomerhaver (Avena sativa)

Zaaizaden van zomerrogge (Secale cereale)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H304, H317, EUH066, EUH210, EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P2, P302+P352, SP1, P280, P501, P261, P301+P310, P102, P270, P273, P331, P391