You are here

FORCE

Laatste update:
16.11.2015

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7744P/B
Formulering: 
CS (Capsule suspensie)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2022

Zaaizaden van gerst (Hordeum vulgare)

Zaaizaden van tarwe (Triticum aestivum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH066,EUH210,EUH401,H304,H317,H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P2,P280,P501,P102,P302+P352,P261,P331,P270,P391,P273,P301+P310