You are here

CRUISER 600 FS, Insecticide

CRUISER 600 FS

Laatste update:
11.12.2017

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9763P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling (FS)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.04.2019

Zaaizaden van bieten (Beta vulgaris)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, EUH208

Voorzorgsmaatregelen

  • SP1, P391