You are here

CRUISER 600 FS

Laatste update:
13.10.2016

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9763P/B
Formulering: 
FS (Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.01.2018

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208,EUH210,EUH401,H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P501,P102,P270,P273,P391