You are here

Actara

Laatste update:
11.08.2016

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9916P/B
Verpakkingsgrootte: 
1 kg
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (wateroplosbaar granulaat)

Actara is de nieuwe oplossing voor een effectieve bladluisbestrijding in de teelt van aardappelen

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelenpootgoedteelt (Solanum tuberosum)

Perenbomen (open lucht) (Pyrus communis)

Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie) (open lucht)

Sierplanten (open lucht) (niet bestemd voor consumptie)

risico-zinnen

  • H410
  • EUH210
  • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P102
  • P270
  • P273
  • P391
  • P501