You are here

ACTARA, Insecticide

ACTARA

Laatste update:
16.11.2015

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9916P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.04.2019

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt  (Solanum tuberosum)

Perenboom (Pyrus communis)

Sierbomen en -heesters (Ornamental trees and shrubs)

Sierplanten (Ornamentals)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, EUH210

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P270, P273, SP1, P391, P501