You are here

NEMATHORIN 10 G, Insecticide / Nematicide

NEMATHORIN 10 G

Laatste update:
18.09.2017

Insecticide / Nematicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9209P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
GR (Granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt  (Solanum tuberosum)

Sierplanten (Ornamentals)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H317, EUH401, H301

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P391, P301+P310, P302+P352, SP1, P330, P333+P313