You are here

NEMATHORIN 10 G, Insecticide / Nematicide

NEMATHORIN 10 G

Laatste update:
18.09.2017

Insecticide / Nematicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9209P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
GR (Granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamentals)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, H301, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P330, P301+P310, P302+P352, P391, P280, P333+P313, SP1