You are here

NEMATHORIN 10 G

Laatste update:
07.11.2016

Insecticide / Nematicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9209P/B
Formulering: 
GR (Granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2017

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401,H301,H317,H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280,P501,P102,P330,P333+P313,P270,P391,P273,P301+P310,P302+P352