You are here

NEMATHORIN 10 G, Insecticide / Nematicide

NEMATHORIN 10 G

Laatste update:
18.09.2017

Insecticide / Nematicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9209P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Granulaat (GR)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H301, H317, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P333+P313, P302+P352, P391, SP1, P280, P330, P301+P310