You are here

NEMATHORIN 10 G, Insecticide / Nematicide

NEMATHORIN 10 G

Laatste update:
18.09.2017

Insecticide / Nematicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9209P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Granulaat (GR)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (open lucht) (ornamentals)

Waarschuwing

risico-zinnen

 • EUH401
 • H410
 • H301
 • H317

Voorzorgsmaatregelen

 • P391
 • P333+P313
 • P280
 • P330
 • SP1
 • P301+P310
 • P302+P352