You are here

VERTIMEC

Laatste update:
15.09.2016

Insecticide / Acaricide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
8511P/B
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Toelatingsakte 288.95 kb
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.04.2020

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401,H302,H410,H317,H319,H373

Voorzorgsmaatregelen

  • P102,P280,P391,P501,P261,P301,P302+P352,P270,P330,P305+P351+P338,P272,P363,P308,P311