You are here

TOUCHDOWN QUATTRO

Laatste update:
23.08.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9444P/B
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2018

Alle teelten

Gazons en grasvelden (open lucht)

Gerst (Hordeum vulgare)

Grasland-weiland

Haver (Avena sativa)

Kerstsparren (open lucht) (Picea & Abies)

Niet verharde permanent onbeteelde terreinen

Rogge (Secale cereale)

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Tarwe (Triticum aestivum)

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280,P501,P102,P270