You are here

Spow

Laatste update:
11.08.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10167P/B
Verpakkingsgrootte: 
10 L
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Selectief herbicide in aardappelen, wintergerst, wintertarwe,
rogge, triticale, spelt, wortelen, knolselder en bleekselderij.

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelenpootgoedteelt (Solanum tuberosum)

Boomkwekerij

Knolselder (open lucht) (Apium graveolens var. rapaceum)

mierikswortel (open lucht) (Armoracia lapathifolia)

Pastinaak (open lucht) (Pastinaca sativa)

Peterselie (open lucht) (consumptie bladeren en/of stengels) (Petroselinum crispum)

Prei (productieveld) (open lucht) (Allium porrum)

selderij (bleek-, groene en witte) (open lucht) (Apium graveolens var. dulce)

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

risico-zinnen

 • H304
 • H 315
 • H317
 • H319
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P270
 • P273
 • P280
 • P331
 • P391
 • P301+310
 • P302+352
 • P305+351+338
 • P501