You are here

SPOW, Herbicide

SPOW

Laatste update:
15.02.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10167P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Ocimum basilicum)

Bieslook (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Allium schoenoprasum)

Bonenkruid (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Satureja hortensis)

Boomkwekerij (open lucht) (niet bestemd voor consumptie) (trees and shrubs nursery)

Citroenmelisse (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Melissa officinalis)

Dille (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Anethum graveolens)

Dragon (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Artemisia dracunculus)

Engelwortel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Angelica sylvestris)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210, H304, H410, EUH401, H315, H319, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P501, P273, P331, P102, P302+P352, P305+P351+P338, P270, P301+P310, P391, SP1, P280