You are here

SPANDIS

Laatste update:
30.06.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10650P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2019

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319
  • EUH401
  • H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P391
  • P305+P351+P338
  • P337+P313
  • P280
  • SP1