You are here

ROSAN

Laatste update:
22.11.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10324P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.06.2018

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401
  • H410
  • EUH210

Voorzorgsmaatregelen

  • P501
  • P391
  • P102
  • P270
  • P273
  • SP1