You are here

Reglone

Laatste update:
06.10.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
4781P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 L:,"10 L
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)

Contactherbicide en verdorringsmiddel

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Alle teelten

Boomgaard

Hop (open lucht) (Humulus lupulus)

Koolzaad (open lucht) (Brassica napus subsp. napus)

tijdelijk onbeteelde landbouwgronden

Voedererwten (drooggeoogst) (open lucht) (Pisum sativum subsp. arvense)

Winterhaver (open lucht) (Avena sativa)

Zomerhaver (open lucht) (Avena sativa)

risico-zinnen

 • H302
 • H315
 • H317
 • H331
 • H335
 • H372
 • H410
 • EUH201
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P260
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P301
 • P330
 • P363
 • P391
 • P302+352
 • P308-311
 • P403+233
 • P501