You are here

PROP'SOL PRO

Laatste update:
15.03.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9947P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Met water mengbaar concentraat (SL)
Einddatum voor gebruik door telers: 
28.02.2018

Alle teelten (any crop)

Gazons en grasvelden (behalve golfterreinen) (open lucht) (Grassland (amenity))

Golfterreinen (open lucht) (golf courses (amenity))

Grasland-weiland (open lucht) (grassland)

Kerstsparren (open lucht) (Picea spp., Abies spp.)

niet verharde permanent onbeteelde terreinen (Permeable permanently non-cultivated land)

Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden (temporarly uncultivated agricultural land)

risico-zinnen

  • EUH401
  • EUH210

Voorzorgsmaatregelen

  • P501
  • P102
  • P270
  • P280
  • SP1