You are here

Primagram Gold

Laatste update:
11.08.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9598P/B
Verpakkingsgrootte: 
10 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

PRIMAGRAM® GOLD is de combinatie van twee actieve stoffen: terbuthylazin en S-metolachloor. Terbuthylazin behoort tot de familie van de triazines en is de perfecte vervanger van atrazine, dit voor zowel de effectiviteit als gemak van toepassing. S-metolachloor zorgt voor de nawerking en verhindert de nakieming van de onkruiden. PRIMAGRAM® GOLD verbreedt het werkingsspectrum van zijn mengpartners op verschillende breedbladige onkruiden (kamille, bingelkruid, ereprijs, veelknopigen, ...). Het product brengt ook een belangrijke en duidelijk zichtbare synergie bij met de contactherbiciden, waarmee dit gemengd wordt (en zeker met CALLISTO® ) : een nog snellere en betere bestrijding van verschillende onkruiden, zowel grassen als breedbladige onkruiden. Met CALLISTO® geeft dit herbicide een unieke onkruidbestrijding op gebied van effectiviteit, snelheid van werking, gewasveiligheid en rentabiliteit.

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

risico-zinnen

 • H317
 • H319
 • H351
 • H410
 • EUH210
 • EUH401
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P363
 • P391
 • P302+352
 • P305+351+338
 • P308-311
 • P501