You are here

PRIMAGRAM GOLD, Herbicide

PRIMAGRAM GOLD

Laatste update:
06.06.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9598P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2019

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (Miscanthus x giganteus)

Sorghum (open lucht) (Sorghum bicolor)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H319, H410, H317, H373

Voorzorgsmaatregelen

  • SP1, P261, P308, P311, P391, P302+P352, P305+P351+P338, P280