You are here

PRIMAGRAM GOLD, Herbicide

PRIMAGRAM GOLD

Laatste update:
03.03.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9598P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2018

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Sorghum (open lucht) (Sorghum bicolor)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H373, H319, H317, EUH210, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P302+P352, P261, P305+P351+P338, SP1, P391, P308, P273, P280, P272, P501, P102, P311, P270, P363