You are here

PRIMAGRAM GOLD

Laatste update:
03.03.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9598P/B
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2018

Sorghum (open lucht)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401,H317,H319,H373,H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280,P501,P102,P273,P302+P352,P261,P305+P351+P338,P270,P363,P308,P311,P272,P391