You are here

PEAK, Herbicide

PEAK

Laatste update:
17.11.2015

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9813P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Einddatum voor gebruik door telers: 
18.05.2019

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H302, EUH210, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P330, P501, P270, SP1, P301+P312, P391, P273