You are here

Peak

Laatste update:
11.08.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9813P/B
Verpakkingsgrootte: 
100 gr
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Alleen gebruikt, wordt PEAK® aanbevolen in menging met een niet-ionische uitvloeier (Trend 90*). Bij gebruik in een schema is het toevoegen van een uitvloeier niet meer nodig.
Het spuitvat voor 3/4 vullen met water. Vervolgens PEAK® toevoegen, het roersysteem in werking stellen, en het vat verder vullen met de andere producten.
Het is aangeraden om voldoende water te gebruiken (tussen 150 en 400 l/ha).
Om gemengde flora te bestrijden, zal PEAK® worden aanbevolen in combinatie met CALLISTO of CALARIS.
Spuiten op een droog gewas en bij voorkeur bij groeizaam weer. Optimale temperatuur van de toepassing : 15 tot 25°C. Voor een optimale resultaat, is het raadzaam om te behandelen onder een luchtvochtigheid hoger dan 70%.
Vermijd een toepassing op maïs welke zich in stress-toestand bevindt. Het is raadzaam om de behandelingen uit te voeren onder goede weersomstandigheden.
Het is aangeraden om het spuitvat, pomp en spuitboom schoon te maken na de behandeling met een specifiek product.
Bij mislukken van de maïsteelt na toepassing, kan er opnieuw maïs ingezaaid worden (4 weken wachten en ploegen voor het zaaien).
Het is echter af te raden bieten, spinazie, en luzerne in te zaaien in een veld dat het voorbije jaar behandeld werd met PEAK.

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

risico-zinnen

 • H302
 • H 410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P270
 • P273
 • P330
 • P391
 • P301+312
 • P501