You are here

PEAK, Herbicide

PEAK

Laatste update:
17.11.2015

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9813P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H302, EUH210, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P270, P330, P301+P312, P102, P501, P273, P391, SP1