You are here

PEAK, Herbicide

PEAK

Laatste update:
17.11.2015

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9813P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (wateroplosbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
18.05.2019

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, EUH210, H410, H302

Voorzorgsmaatregelen

  • SP1, P270, P330, P301+P312, P102, P273, P391, P501