You are here

MERISTO, Herbicide

MERISTO

Laatste update:
30.08.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10406P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.05.2033

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (Miscanthus x giganteus)

Suikermaïs (open lucht) (Zea mays subsp. saccharata)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H319, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P337+P313, P280, P391, P305+P351+P338, SP1