You are here

MERISTO, Herbicide

MERISTO

Laatste update:
27.06.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10406P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2018

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (Miscanthus x giganteus)

Suikermaïs (open lucht) (Zea mays subsp. saccharata)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, EUH210, H410, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P305+P351+P338, P102, P501, P337+P313, P270, P391, SP1, P273, P280