You are here

MERISTO, Herbicide

MERISTO

Laatste update:
27.06.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10406P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2018

Maïs  (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (Miscanthus x giganteus)

Miscanthus  (Miscanthus x giganteus)

Suikermaïs  (Zea mays subsp. saccharata)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, EUH401, H410, EUH210

Voorzorgsmaatregelen

  • P337+P313, P280, P102, P391, P501, P270, P273, P305+P351+P338, SP1