You are here

LUMICA 100, Herbicide

LUMICA 100

Laatste update:
27.06.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10098P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2018

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (Miscanthus x giganteus)

Suikermaïs (open lucht) (Zea mays subsp. saccharata)

Waarschuwing

risico-zinnen

 • H319
 • EUH401
 • H410
 • EUH210

Voorzorgsmaatregelen

 • P501
 • P391
 • P305+P351+P338
 • P337+P313
 • P102
 • P270
 • P280
 • P273
 • SP1