You are here

LUMICA 100, Herbicide

LUMICA 100

Laatste update:
27.06.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10098P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2018

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, EUH210, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P305+P351+P338, P391, P273, SP1, P280, P102, P501, P337+P313, P270