You are here

LUMICA 100, Herbicide

LUMICA 100

Laatste update:
27.06.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10098P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2018

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H319, EUH210, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P305+P351+P338, P391, SP1, P273, P280, P102, P337+P313, P501, P270