You are here

LECAR

Laatste update:
17.08.2015

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9777P/B
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2018

Bloemkool (witte en groene) (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora)

sierplanten (eenjarige) (open lucht) (niet bestemd voor consumptie) (summer flowering ornamental plants)

vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-,...) (open lucht) (Vicia faba)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401,H317,H319,H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280,P501,P102,P333+P313,P261,P391,P337+P313,P270,P302+P352,P273,P305+P351+P338