You are here

GARDOPRIM, Herbicide

GARDOPRIM

Laatste update:
03.03.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10094P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2018

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (Miscanthus x giganteus)

Sorghum (open lucht) (Sorghum bicolor)

Waarschuwing

risico-zinnen

 • EUH401
 • H319
 • H410
 • EUH210
 • H317
 • H373

Voorzorgsmaatregelen

 • P501
 • P363
 • P391
 • P261
 • P305+P351+P338
 • P102
 • P308
 • P280
 • P270
 • P272
 • P273
 • SP1
 • P302+P352
 • P311