You are here

GARDOPRIM, Herbicide

GARDOPRIM

Laatste update:
03.03.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10094P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2018

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H373, H319, H317, EUH210, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P302+P352, P261, P305+P351+P338, SP1, P273, P391, P308, P280, P102, P272, P311, P501, P270, P363