You are here

GARDOPRIM, Herbicide

GARDOPRIM

Laatste update:
17.07.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10094P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2020

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (Miscanthus x giganteus)

Sorghum (open lucht) (Sorghum bicolor)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210, H317, H351, H410, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P261, P391, SP1, P305+P351+P338, P308+P313, P302+P352