You are here

GARDO GOLD, Herbicide

GARDO GOLD

Laatste update:
03.03.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9438P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2018

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H373, H319, H317, EUH210, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P305+P351+P338, P261, P302+P352, SP1, P391, P273, P308, P280, P311, P272, P501, P102, P270, P363