You are here

Gardo Gold

Laatste update:
11.08.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9438P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 L
10 L
20 L
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Selectief systemisch herbicide voor het gebruik in maïs (behalve suikermaïs),
in Miscanthus en in sorghum (open lucht).

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (miscanthus giganteus)

risico-zinnen

 • H317
 • H319
 • H351
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P363
 • P391
 • P302+352
 • P305+351+338
 • P308-311
 • P501