You are here

FUSILADE MAX, Herbicide

FUSILADE MAX

Laatste update:
31.01.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9476P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Emulgeerbaar concentraat (EC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2022

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H361, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P263, P308+P313, P391, SP1