You are here

Fusilade Max

Laatste update:
11.08.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9476P/B
Verpakkingsgrootte: 
1 liter
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Herbicide voor de bestrijding van eenjarige en doorlevende grassen in
breedbladige gewassen.

aalbessen (witte, rode, zwarte) (open lucht) (Ribes spp.)

aardbeien (open lucht) (Fragaria ananassa)

Andijvie, radicchio rosso en suikerbrood (open lucht) (Cichorium endivia var latifolia et crispum)

Appelbomen (open lucht) (Malus sylvestris)

Asperge (open lucht) (Asparagus officinalis)

Boomkwekerij

Braamstruiken (open lucht) (Rubus fructicosus)

Cichorei (open lucht) (Cichorium intybus var. sativum)

Dille (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Anethum graveolens)

Drooggeoogste erwten (zonder peul) (open lucht) (Pisum sativum)

risico-zinnen

 • H361d
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P263
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P363
 • P391
 • P308+313
 • P501