You are here

FUSILADE MAX, Herbicide

FUSILADE MAX

Laatste update:
31.01.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9476P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2022

Aalbessen (Ribes sp)

Aardbei (Fragaria x ananassa)

Afrikaantje (Tagetes sp)

Andijvie (Cichorium endivia)

Appelboom (Malus sylvestris)

Asperge (Asparagus officinalis)

Bleekselderij (Apium graveolens var. dulce)

Boomkwekerijgewassen

Braamstruik

Cichorei  (Cichorium intybus var. sativum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, H361

Voorzorgsmaatregelen

  • P308+P313, SP1, P280, P391, P263