You are here

FUSILADE MAX

Laatste update:
05.12.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9476P/B
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2022

aardbeien (open lucht) (Fragaria ananassa)

Appelbomen (open lucht) (Malus sylvestris)

Asperge (open lucht) (Asparagus officinalis)

Braamstruiken (open lucht) (Rubus fruticosus)

Cichorei (open lucht) (Cichorium intybus var. sativum)

druivelaars (tafeldruiven) (open lucht) (Vitis vinifera)

druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht) (Vitis vinifera)

Knolvenkel (open lucht) (Foeniculum vulgare)

Koriander (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Coriandrum sativum)

Pruimenbomen (open lucht) (Prunus domestica subsp. domestica)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401,H361,H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280,P501,P102,P273,P308+P313,P263,P270,P363,P272,P391