You are here

DUAL GOLD, Herbicide

DUAL GOLD

Laatste update:
26.10.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9244P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2018

Aardbei (Fragaria x ananassa)

Bloemkool (Brassica oleracea var. botrytis)

Boerenkool (Brassica oleracea var. sabellica)

Broccoli (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

Chinese kool (Brassica pekinensis)

Cichorei  (Cichorium intybus var. sativum)

Duivenboon (Vicia faba)

Groene bloemkool

Kabuiskool (Brassica oleracea var. capitata)

Knolbegonia  (Begonia sp)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H410, H319, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P302+P352, SP1, P261, P305+P351+P338, P333+P313, P391, P337+P313