You are here

Dual Gold

Laatste update:
11.08.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9244P/B
Verpakkingsgrootte: 
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Herbicide in bieten, maïs, cichorei, witloofwortelteelt, stamslabonen,
viciabonen, kolen, eenjarige sierplanten, aardbeien en knolbegonia.

Aardbeien (productieveld) (open lucht) (Fragaria ananassa)

Aardbeien (selectie- en vermeerderingsveld) (open lucht) (Fragaria ananassa)

Bloemkool (witte en groene) (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora)

Boerenkool (krulkool) (open lucht) (Brassica oleracea var. sabellica; Brassica oleracea var. palmifolia)

Broccoli (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

Chinese kool, paksoi en tatsoi (open lucht) (Brassica rapa chinensis & B. rapa pekinensis)

Cichorei (open lucht) (Cichorium intybus var. sativum)

Knolbegonia (Begonia)

Koolraap (open lucht) (Brassica napus var. napobrassica)

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

risico-zinnen

 • H317
 • H319
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P270
 • P273
 • P280
 • P391
 • P302+352
 • P305+351+338
 • P333+313
 • P337+313
 • P501