You are here

Defi

Laatste update:
11.08.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7864P/B
Verpakkingsgrootte: 
10 liter
20 liter
100 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Selectief herbicide in aardappelen, wintergerst, wintertarwe, rogge,
triticale, spelt, wortelen, knolselder, bleekselderij, …

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelenpootgoedteelt (Solanum tuberosum)

Boomkwekerij

Knolselder (open lucht) (Apium graveolens var. rapaceum)

mierikswortel (open lucht) (Armoracia lapathifolia)

Pastinaak (open lucht) (Pastinaca sativa)

Peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Petroselinum crispum)

Prei (productieveld) (open lucht) (Allium porrum)

selderij (bleek-, groene en witte) (open lucht) (Apium graveolens var. dulce)

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

risico-zinnen

 • H304
 • H315
 • H317
 • H319
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P270
 • P273
 • P280
 • P331
 • P391
 • P301+310
 • P302+352
 • P305+351+338
 • P501