You are here

Defi

Laatste update:
11.08.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7864P/B
Verpakkingsgrootte: 
10 liter
20 liter
100 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Selectief herbicide in aardappelen, wintergerst, wintertarwe, rogge,
triticale, spelt, wortelen, knolselder, bleekselderij,

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelenpootgoedteelt (Solanum tuberosum)

Boomkwekerij

Knolselder (open lucht) (Apium graveolens var. rapaceum)

mierikswortel (open lucht) (Armoracia lapathifolia)

Pastinaak (open lucht) (Pastinaca sativa)

Peterselie (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Petroselinum crispum)

Prei (productieveld) (open lucht) (Allium porrum)

selderij (bleek-, groene en witte) (open lucht) (Apium graveolens var. dulce)

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

risico-zinnen

 • H304
 • H315
 • H317
 • H319
 • H410
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P270
 • P273
 • P280
 • P331
 • P391
 • P301+310
 • P302+352
 • P305+351+338
 • P501