You are here

DEFI, Herbicide

DEFI

Laatste update:
15.02.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7864P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.10.2019

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Aardappelpootgoedteelt (open lucht) (Solanum tuberosum)

Basilicum (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Ocimum basilicum)

Bieslook (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Allium schoenoprasum)

Bonenkruid (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Satureja hortensis)

Boomkwekerij (open lucht) (niet bestemd voor consumptie) (trees and shrubs nursery)

Citroenmelisse (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Melissa officinalis)

Dille (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Anethum graveolens)

Dragon (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Artemisia dracunculus)

Engelwortel (consumptie bladeren en/of stengels) (open lucht) (Angelica sylvestris)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H319, H410, H304, EUH210, H315, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P501, P331, P305+P351+P338, P280, P391, P301+P310, SP1, P102, P270, P273, P302+P352