You are here

CODAL, Herbicide

CODAL

Laatste update:
10.05.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10618P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2018

Aardbei (Fragaria x ananassa)

Bloemkool (Brassica oleracea var. botrytis)

Bloemkool (witte en groene) (open lucht) (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora)

Boerenkool (Brassica oleracea var. sabellica)

Broccoli (Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa)

Chinese kool (Brassica pekinensis)

Cichorei  (Cichorium intybus var. sativum)

Duivenboon (Vicia faba)

Groene bloemkool

Kabuiskool (Brassica oleracea var. capitata)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, H410, H317, EUH210, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P501, P305+P351+P338, P337+P313, SP1, P102, P280, P261, P270, P391, P302+P352, P273, P333+P313