You are here

CHORISTE, Herbicide

CHORISTE

Laatste update:
27.06.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10384P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
OLIE DISPERSIE (OD)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2018

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

 • EUH401
 • H410
 • EUH210
 • H400

Voorzorgsmaatregelen

 • P501
 • P391
 • P102
 • P270
 • P280
 • P273
 • SP1