You are here

CASPER

Laatste update:
10.10.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9964P/B
Formulering: 
WG (wateroplosbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.06.2018

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401,H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P501,P102,P270,P273,P391