You are here

CASPER, Herbicide

CASPER

Laatste update:
10.10.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9964P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.06.2018

Maïs  (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH210, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P270, SP1, P273, P102, P501, P391