You are here

CASPER, Herbicide

CASPER

Laatste update:
10.10.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9964P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.06.2018

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, EUH210, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P501, P270, P391, SP1, P273