You are here

CASPER, Herbicide

CASPER

Laatste update:
28.05.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9964P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2019

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, SP1