You are here

CAMIX, Herbicide

CAMIX

Laatste update:
30.08.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10448P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
SE (Suspo-emulsie)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.07.2020

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P391, SP1, P302+P352, P280, P333+P313