You are here

CAMIX, Herbicide

CAMIX

Laatste update:
09.05.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10448P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspo-emulsie (SE)
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.12.2018

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210, H317, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P333+P313, P302+P352, P391, SP1, P273, P280, P102, P501, P270