You are here

Callisto

Laatste update:
11.08.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9308P/B
Verpakkingsgrootte: 
1 liter
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Naopkomstherbicide in maïs.

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (miscanthus giganteus)

Suikermaïs (open lucht) (Zea mays subsp. saccharata)

risico-zinnen

 • H319
 • H410
 • EUH210
 • EUH 401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P270
 • P273
 • P280
 • P391
 • P305+351+338
 • P337+313
 • P501