You are here

Calaris

Laatste update:
10.08.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9501P/B.
Verpakkingsgrootte: 
1 liter
5 liter
10 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

Selectief systemisch herbicide voor het gebruik in maïs.
Vóór gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzingen lezen alsook
veiligheidsaanbevelingen, noodnummers, eerste hulp, ...

Maïs (behalve suikermaïs) (open lucht) (Zea mays)

Miscanthus (olifantengras) (open lucht) (miscanthus giganteus)

risico-zinnen

 • H302
 • H351
 • H410
 • EUH208
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P301
 • P330
 • P363
 • P391
 • P308-311
 • P501