You are here

BANVEL

Laatste update:
16.11.2015

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7954P/B
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2019

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401,H319,H412

Voorzorgsmaatregelen

  • P280,P501,P102,P305+P351+P338,P270,P337+P313,P273