You are here

Axial

Laatste update:
11.08.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9602P/B
Verpakkingsgrootte: 
1 liter
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Systemische bladherbicide. Effectief: bestrijdt snel de belangrijke grassen, zoals duist, windhalm, raaigras, wilde haver. Flexibel in gebruik: toepasbaar in het najaar of het voorjaar, zonder beperkingen voor de nateelten. Selectief: zeer veilig voor de winter- en zomergerst. Gemakkelijk: formulering klaar voor gebruik.

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

Wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare)

Wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum)

Zomergerst (open lucht) (Hordeum vulgare)

Zomertarwe (open lucht) (Triticum aestivum)

risico-zinnen

 • H304
 • H317
 • H335
 • H360Df
 • H412
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P263
 • P270
 • P272
 • P273
 • P280
 • P331
 • P363
 • P301+310
 • P302+352
 • P403+233
 • P501