You are here

AXIAL

Laatste update:
03.11.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9602P/B
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.06.2027

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

Wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare)

Wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum)

Zomergerst (open lucht) (Hordeum vulgare)

Zomertarwe (open lucht) (Triticum aestivum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401,H317,H412

Voorzorgsmaatregelen

  • P280,P501,P261,P333+P313,P270,P302+P352