You are here

AXIAL, Herbicide

AXIAL

Laatste update:
20.02.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9602P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Emulgeerbaar concentraat (EC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.06.2027

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

zomergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (spring))

zomertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H412, H335, EUH401, H317, EUH210

Voorzorgsmaatregelen

  • P302+P352, P333+P313, P261, P304, P501, SP1, P312, P280