You are here

AXEO

Laatste update:
03.11.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9603P/B
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.06.2027

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

zomergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401,H317,H412

Voorzorgsmaatregelen

  • P280,P501,P261,P302+P352