You are here

TEMPO, Groeiregulator

TEMPO

Laatste update:
13.03.2017

Groeiregulator

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10449P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
DC (Dispergeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.04.2019

Engels raaigras (Lolium perenne)

Italiaans raaigras (Lolium multiflorum)

Klaver-soorten (Trifolium sp)

Timotheegras  (Phleum pratense)

Triticale (Triticum x Secale)

Wintergerst (Hordeum vulgare (Winter))

Winterhaver (Avena sativa (Winter))

Winterrogge (Secale cereale (Winter))

Winterspelt (Triticum spelta (Winter)

Wintertarwe

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, EUH210, H319, H411

Voorzorgsmaatregelen

  • P501, P270, P337+P313, P102, SP1, P280, P273, P305+P351+P338, P391