You are here

TEMPO

Laatste update:
13.03.2017

Groeiregulator

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10449P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Dispergeerbaar concentraat (DC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.04.2019

Engels raaigras (graszaadteelt) (Lolium perenne)

Italiaans raaigras (graszaadteelt) (Lolium multiflorum)

Klaver (zaadproductie) (Trifolium spp.)

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Timotheegras (graszaadteelt) (Phleum pratense)

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

winterhaver (open lucht) (Avena sativa (winter))

winterrogge (open lucht) (Secale cereale (winter))

wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

 • H319
 • EUH401
 • EUH210
 • H411

Voorzorgsmaatregelen

 • P501
 • P391
 • P337+P313
 • P305+P351+P338
 • P102
 • P280
 • P270
 • P273
 • SP1