You are here

Moddus

Laatste update:
11.08.2016

Groeiregulator

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9201P/B
Verpakkingsgrootte: 
1 liter
5 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

In granen toepassen na het uitstoelen tot het stadium tweede knoop (zie specifieke aanbevelingen hieronder). Zeker niet later behandelen dan het tweede knoopstadium. Het gewas dient droog, in volle groei en gezond te zijn. MODDUS niet toepassen bij grote temperatuurschommelingen en bij nachtvorst, noch wanneer de planten gevolgen van (droogte)stress vertonen. Er is kans op necrosevorming bij toepassing bij t° > 25°C en lage luchtvochtigheid.
Het spuitvat voor de helft vullen met water. Vervolgens het product toevoegen en het vat verder vullen. Zorgen voor een goede verdeling over het gewas.
Vermijd te behandelen wanneer regen wordt verwacht binnen de 2 uur na de behandeling.
In de praktijk kan men soms een zeldzame golving van de tarweteelt waarnemen. Dit is echter zonder gevolg voor de opbrengst. MODDUS® niet gebruiken in velden bestemd voor de zaadvermeerdering.
MODDUS® is mengbaar met de meeste fungiciden.
Het is aan te raden om MODDUS® als laatste in de spuittank toe te voegen.

Engels raaigras (graszaadteelt)

Italiaans raaigras (graszaadteelt)

Koolzaad (open lucht) (Brassica napus subsp. napus)

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Timotheegras (graszaadteelt) (Phleum pratense)

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

Wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare)

Wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum)

Zomergerst (open lucht) (Hordeum vulgare)

Zomertarwe (open lucht) (Triticum aestivum)

risico-zinnen

 • H317
 • H411
 • EUH210
 • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

 • P102
 • P261
 • P270
 • P273
 • P280
 • P391
 • P302+352
 • P333+313
 • P501