You are here

MODDUS, Groeiregulator

MODDUS

Laatste update:
13.03.2017

Groeiregulator

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9201P/B
Samenstelling: 
Formulering: 
Emulgeerbaar concentraat (EC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.04.2019

Engels raaigras (graszaadteelt) (Lolium perenne)

Italiaans raaigras (graszaadteelt) (Lolium multiflorum)

Klaver (zaadproductie) (Trifolium spp.)

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Timotheegras (graszaadteelt) (Phleum pratense)

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare (winter))

winterhaver (open lucht) (Avena sativa (winter))

Winterkoolzaad (open lucht) (Brassica napus ssp. (winter))

winterrogge (open lucht) (Secale cereale (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, EUH210, H411

Voorzorgsmaatregelen

  • P302+P352, P333+P313, P261, P102, P501, P270, P273, P391, SP1, P280