You are here

MODDUS

Laatste update:
24.08.2015

Groeiregulator

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9201P/B
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.04.2019

Engels raaigras (graszaadteelt)

Italiaans raaigras (graszaadteelt)

Koolzaad (open lucht) (Brassica napus subsp. napus)

Spelt (open lucht) (Triticum spelta)

Timotheegras (graszaadteelt) (Phleum pratense)

Triticale (open lucht) (triticale x secale)

Wintergerst (open lucht) (Hordeum vulgare)

Wintertarwe (open lucht) (Triticum aestivum)

Zomergerst (open lucht) (Hordeum vulgare)

Zomertarwe (open lucht) (Triticum aestivum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401,H317,H411

Voorzorgsmaatregelen

  • P280,P501,P102,P261,P391,P270,P302+P352,P273,P333+P313