You are here

BONZI (W1)

Laatste update:
23.12.2014

Groeiregulator

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9611 N
Formulering: 
Suspensie concentraat
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.12.2024

risico-zinnen

  • EUH210,EUH401