You are here

Bonzi

Laatste update:
11.08.2016

Groeiregulator

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7498P/B
Verpakkingsgrootte: 
1 liter
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (suspensie concentraat)

BONZI® is een groeiregulator die de internodiën verkort en donkerder groene compactere planten geeft. BONZI® wordt langs de bladeren, stengels en wortels opgenomen. Het wordt o.a. vervoerd langs het xyleem naar de groeipunten en blokkeert daar de werking van gibberellinen.

Azalea (open lucht) (Azalea)

Sierplanten (doorlevend, niet-houtachtig) (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)

risico-zinnen

  • H411
  • EUH208
  • EUH210
  • EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P102
  • P270
  • P273
  • P391
  • P501